Organisatie

Intelligente transportsystemen, waterstofauto’s, de digitale overheid: er komt nogal wat af op de RDW’ers. Daarom investeert de RDW continu in de organisatie en in zijn medewerkers. De prioriteiten ´borgen, innoveren en samenwerken´ zijn de komende jaren nog steeds actueel. Ook stimuleert de RDW de persoonlijke ontwikkeling en de vitaliteit van medewerkers. Zo blijft de RDW een aantrekkelijke werkgever.

RDW-directeuren blikken terug op 2014

2014 was een goed jaar voor de RDW. De divisies hadden het drukker dan verwacht. Er is flinke vooruitgang geboekt met de strategische projecten. En er vond een soepele wisseling in het directieteam plaats.

Algemeen directeur Ab van Ravestein staat sinds oktober 2014 aan het roer van de RDW. Hoe kijkt hij terug op zijn eerste maanden? Ab: ‘Ik heb gemerkt dat de RDW het werk op orde heeft. En dat de organisatie niet schroomt om nieuwe wegen te bewandelen. Veel RDW’ers zijn gericht op vernieuwing. Ze zijn voortdurend bezig processen en systemen sneller of beter te maken. Dat spreekt me aan, want daar ligt ook mijn hart.’

Zorgvuldige opvolging

Van Ravestein volgde Johan Hakkenberg op die na 20 jaar afscheid nam van de RDW. Directeur Bedrijfsvoering Hans van Santen: ‘Johan en ik waren een ingewerkt duo. We hebben zijn opvolging samen met de Raad van Toezicht daarom zorgvuldig voorbereid.’

‘Johan Hakkenberg heeft veel voor de RDW betekend’, vertelt Ab. ‘Hij was een verbindend leider, een bouwer én een vernieuwer. Ik wil graag in zijn voetsporen verdergaan. Er komen nog heel wat veranderingen op ons af waar we met elkaar een antwoord op moeten vinden.’

Op de foto: Ab van Ravestein en Johan Hakkenberg

Een positief resultaat

Maar eerst een terugblik: hoe zou Hans 2014 omschrijven? ‘Het was al met al een goed jaar. We zijn onze dienstverleningsafspraken nagekomen en het was drukker dan we vooraf dachten. Onder andere door meer APK-toezicht en meer importkeuringen. Uiteindelijk behaalden we met 3% meer omzet een positief resultaat. We hebben in 2014 bovendien onze klanttevredenheid onderzocht. Daaruit blijkt dat de waardering voor onze dienstverlening is gestegen van 7,1 naar 7,4. Daar zijn we trots op. De eisen die burgers stellen aan de overheid nemen alsmaar toe. Als je rapportcijfer dan stijgt, weet je dat je op de goede weg bent.’

Datakwaliteit

Auto’s gaan steeds meer data produceren. Wat betekent dat voor de RDW? Hans: ‘We hebben nu al veel aandacht voor datakwaliteit. Enerzijds geautomatiseerd in onze processen, anderzijds controleren externe partijen of we het goed doen. Daarnaast heeft het College Bescherming Persoonsgegevens het privacycertificaat ontwikkeld. Deze normenset schrijft voor hoe overheidsorganisaties privacygevoelige data moeten beschermen. De RDW is een van de weinige organisaties die dit certificaat heeft behaald.’

Vertrouwen in de overheid

Maar de RDW gaat nog een stap verder. De RDW wil zich niet alleen verantwoorden over het beschermen van data, maar ook over het gebruik ervan. Hans: ‘Als we niet transparant zijn over aan wie we welke data verstrekken, dan ondermijnt dat het vertrouwen in de overheid. En zijn burgers dan nog wel bereid hun gegevens met ons te delen? Dat vind ik een belangrijk signaal.’

iManifest

‘De Belastingdienst en de RDW hebben daarom het initiatief genomen tot het iManifest. Daarin hebben we verschillende richtlijnen over het gebruik van data opgenomen. Mensen moeten bijvoorbeeld weten hoe ze hun gegevens kunnen inzien en wijzigen. En overheden zouden in hun jaarverslag moeten uitleggen hoe ze met hun data omgaan.’

Prioriteiten RDW

De prioriteiten van de RDW voor 2014 en 2015 zijn samengevat in de kernwoorden borgen, innoveren en samenwerken. Ab: ‘Deze prioriteiten zijn nog onverminderd actueel. Neem bijvoorbeeld borgen. Je kunt niet genoeg aandacht hebben voor de kwaliteit van je bestaande processen en systemen. Innovatie en borgen strijden vaak om de aandacht. Het is verleidelijk om veel energie te steken in vernieuwing. Daar zit vaak de ambitie en de externe druk. Maar we kunnen als RDW alleen succesvol blijven als we het allebei goed doen. Die balans is ontzettend belangrijk.’

Onderhoud van systemen

Hans bevestigt: ‘Borgen blijft inderdaad belangrijk. In 2015 gaan we daarom opnieuw bekijken of we geen achterstand hebben opgelopen in het onderhoud van onze systemen. Daar hebben we tijd en geld voor vrijgemaakt.’

Strategie RDW

‘2015 wordt een druk en spannend jaar´, besluit Ab. ´We gaan onder meer aan de slag met de RDW-strategie voor 2016-2018. Dat wordt een belangrijke opgave waarbij we alle interne en externe denkkracht goed kunnen gebruiken.’

Onderscheiding voor oud-directeur

Op de foto: Melanie Schultz, Johan Hakkenberg

Voormalig Algemeen directeur van de RDW Johan Hakkenberg ontvangt van minister Melanie Schultz van Haegen de Koninklijke onderscheiding van Officier in de Orde van Oranje Nassau.

RDW’ers toerusten op de toekomst

Intelligente transportsystemen, waterstofauto’s, de digitale overheid: er komt nogal wat af op de RDW. Wat moet een RDW’er straks allemaal kunnen en weten? En hoe kan de RDW zijn medewerkers optimaal toerusten op de toekomst?

De RDW werkt op verschillende niveaus aan ontwikkeling: op medewerker-, team- én op organisatieniveau. Senior beleidsadviseur van de afdeling Human Resources Ariëtta Vreuls vertelt: ‘Elke medewerker heeft een functioneringsgesprek met zijn manager, maar hij gaat ook in gesprek over zijn verwachtingen van de toekomst en zijn ontwikkelingswensen. Die gesprekken vormen in feite de basis voor de ontwikkeling van onze organisatie. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: Hoe wil jij je ontwikkelen? Wat heb je daarbij nodig van je werkgever?’

Op de foto: Ariëtta Vreuls
Senior beleidsadviseur van de afdeling Human Resources Ariëtta Vreuls

Ontwikkelen en professionaliseren

Sinds 2009 heeft de RDW een Ontwikkeling- & Professionaliseringsprogramma voor teams, afdelingen en functiegroepen. Dit programma staat in het teken van kennis, vaardigheden, houding en gedrag. Dus: wat draag je als team bij aan de doelen van de RDW? Wat moet het team daarvoor weten en kunnen? Het gaat daarbij vaak om zaken als samenwerken, elkaar aanspreken en feedback geven. Tot nu toe hebben 10 groepen een programma afgerond dat specifiek voor hen is ontwikkeld.

Strategische personeelsplanning

Vreuls: ‘Elke twee jaar houden we bovendien de totale personeelssamenstelling tegen het licht tijdens de strategische personeelsplanningsronde. Daarin brengen de managers samen met HR in kaart in hoeverre hun afdeling of team over de juiste mix van kennis, vaardigheden en competenties beschikt die nodig is voor de toekomst. Zo kunnen we benodigde kennis en ervaring op tijd ontwikkelen of in huis halen.’

Medewerker van de toekomst

De verkenning van de ‘medewerker van de toekomst’ is nieuw. Deze is vooral gericht op het concreet maken van die toekomst. Ariëtta: ‘We weten dat we straks meer medewerkers nodig hebben die affiniteit hebben met ICT. En verder? Wat heeft de medewerker van de toekomst in huis aan competenties, vaardigheden en kennis? Welke wensen heeft hij voor de toekomst? Wat zijn de gevolgen voor arbeidsmarktstrategie, de werving en selectie en de arbeidsvoorwaarden van de RDW? Ariëtta: ‘Deze vragen zijn gemakkelijk gesteld, maar de concrete antwoorden zijn nog best ingewikkeld. Daar gaan we in 2015 mee aan de slag. En met de resultaten van de verkenning in de hand kunnen we ook onze arbeidsmarktstrategie vernieuwen.’

Instroom nieuwe medewerkers

De komende jaren gaat een flink aantal RDW’ers met pensioen. De RDW heeft dus ook een instroom van nieuwe medewerkers nodig. Bij het aantrekken van deze medewerkers is het van groot belang dat wordt waargemaakt wat de RDW belooft, vindt Ariëtta: ‘Als we mensen na de werving willen vasthouden, dan moeten we een reëel beeld van ons werk schetsen. De RDW doet veel aan innovatie, maar het bestaande werk moet ook op orde blijven. Op de vernieuwde website www.werkenbijderdw.nl is die balans goed zichtbaar. Ook hebben we in 2014 geïnvesteerd in een nieuwe evenementenuitrusting. Zo laten we potentiële werknemers zien dat we een professionele en interessante werkgever zijn.’

Samen optrekken in de ‘war on talent’

De RDW neemt als één van de 24 partners deel aan de Samenwerking Noord. Dit is een samenwerkingsverband van (semi)overheidsorganisaties op het gebied van ICT in Noord-Nederland. Doel is het bundelen van krachten binnen de overheid op gebied van datacenterdienstverlening, ICT-beheer en netwerkconnectiviteit. Daarnaast wil het samenwerkingsverband de lokale arbeidsmarkt optimaliseren door onder andere gezamenlijke opleidingen en het uitwisselen van ICT-personeel. Zo kunnen de partners met elkaar het hoofd bieden aan de naderende ‘war on talent’.

Meer informatie op www.samenwerkingnoord.nl

Werving ICT Bedrijf RDW

Bekijk de video over de werving voor het ICT Bedrijf van de RDW

Bekijk de video over de werving voor het ICT Bedrijf van de RDW.

Vernieuwd vitaliteitsprogramma

Vitale medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn. Dat vindt de RDW belangrijk. Marije Mos is projectleider van het programma Vitaliteit: ‘De gemiddelde leeftijd van een RDW’er is 49. We moeten straks met zijn allen langer doorwerken. Hoe zorgen we dat we zowel mentaal als fysiek gezond blijven?’

Duurzame inzetbaarheid, wat is dat eigenlijk? Een medewerker is duurzaam inzetbaar als hij of zij vitaliteit ervaart en met plezier aan het werk gaat. Er zijn veel factoren die invloed hebben op je duurzame inzetbaarheid. Ervaar je een goede balans tussen je mentale en fysieke gesteldheid. Bijvoorbeeld: beweeg je genoeg, eet je gezond, rook je niet, drink je niet te veel, kun je goed ontspannen? En erg belangrijk: heb je plezier in je werk? Heb je voldoende uitdaging?

Gevoelig onderwerp

In 2012 is de RDW gestart met een vitaliteitsprogramma om duurzame inzetbaarheid bespreekbaar te maken. De RDW bood een online coachingsprogramma aan. Marije: ‘Vitaliteit is soms een gevoelig onderwerp. Maar we merken nu langzaam dat ook de stoere RDW-mannen vaker praten over een fysieke of mentale disbalans. En dat is een goede zaak. Want als bespreekbaar wordt wat je nodig hebt om goed te kunnen functioneren, kunnen we daar op inspelen.’

Groep doet rek oefeningen op een brug.

Verschillende activiteiten

In 2014 is een doorstart gemaakt met het programma Vitaliteit. Jaarlijks worden er verschillende activiteiten aangeboden die te maken hebben met:

  • bewegen
  • roken
  • alcohol
  • voeding
  • ontspanning

Lokale werkgroepen organiseren het hele jaar door diverse vitaliteitsactiviteiten. De RDW’ers in Zoetermeer kunnen elke week meedoen met een bootcamptraining. Op de locaties Veendam en Zoetermeer is een workshop mindfulness georganiseerd en op de locatie Groningen een workshop heartmath. Dit is een apparaatje dat de hartfrequentie meet. Deze frequentie is een indicatie voor je stressniveau.

Daarnaast kunnen RDW’ers elke 2 jaar een health check doen. Ook doet de RDW elke 3 jaar onderzoek naar de werkstress en het werkvermogen van zijn medewerkers. In 2015 worden deze 2 onderdelen samengevoegd en aan alle medewerkers aangeboden.

Diverse vitaliteitsactiviteiten

Presentatie bijeenkomst: effect van het hart op het brein.

Lokale werkroepen organiseren het hele jaar door diverse vitaliteitsactiviteiten

De RDW ontwikkelt mbo-keuzemodule

In 2014 zijn de eerste stappen gezet om een nieuwe keuzemodule te ontwikkelen voor de mbo-opleiding Autotechniek. Deze keuzemodule moet er mede voor zorgen dat mbo-scholieren geïnteresseerd blijven in de RDW. Want de instroom van nieuwe medewerkers is belangrijk voor de RDW.

De RDW wil stagiairs autotechniek graag een kans geven ervaring op te doen. Het vervelende is dat de RDW nooit een erkend leerbedrijf kan zijn voor deze stagiairs. Dat komt omdat de RDW geen praktijkervaring kan bieden in diagnosticeren en repareren. Anton van der Heijden, relatiemanager bij de RDW: ‘Tot nu toe was dit geen probleem, omdat mbo’s 20% van hun leerlingen bij een niet-erkend leerbedrijf mochten plaatsen. In 2016 gaat dit veranderen, daarom moest de RDW op zoek naar een oplossing.’

Kaders keuzevak vastgesteld

De mbo’ers die straks kiezen voor de keuzemodule “technisch medewerker RDW” mogen wel stagelopen bij de RDW. ‘In 2014 hebben we vastgesteld waar de opleiding aan moet voldoen: de kaders en de randvoorwaarden,’ vertelt Anton. ‘Deze kaders zijn in 2014 opgesteld in samenwerking met het kenniscentrum voor de automotive-branche Innovam. Ze zijn inmiddels goedgekeurd door de Paritaire Commissie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Deze commissie maakt afspraken over de inhoud van het mbo-onderwijs. Daarna moet het voorstel nog langs de Toetsingskamer Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.’

In gesprek met mbo’s

Anton: ‘Nu moeten we mbo’s geïnteresseerd krijgen om het lesmateriaal te ontwikkelen en het vak aan te bieden. We zijn al met een aantal grote mbo’s in gesprek. Daarnaast willen we er natuurlijk voor zorgen dat er straks genoeg goede stageplaatsen zijn in onze organisatie. We hopen dat het keuzedeel aangeboden kan worden vanaf 2016, omdat dan de nieuwe regels voor leerbedrijven ingaan.’

Van Vogelgriep tot NSS: de veelzijdigheid van de RDW

Foto van vervoersverbod bord

Veel mensen kennen de RDW alleen van de APK, de kentekens en de rijbewijzen. Maar de RDW doet veel meer. Zo werden de keuringsstations ingezet tijdens de Vogelgriep en hielp de RDW de internationale delegatie aan speciale kentekenplaten tijdens de Nuclear Security Summit 2014.

Net als bij een eerdere uitbraak in 2003 hielp de RDW in 2014 bij het bestrijden van de Vogelgriep. Vogelgriep is een verzamelnaam voor verschillende griepvirussen die gevaarlijk zijn voor onder meer kippen, eenden en kalkoenen. Sommige soorten vogelgriep kunnen ook mensen besmetten.

Eigen regiosticker

Nederland werd opgedeeld in vier regio’s om de contacten tussen de pluimveehouders tot een minimum te beperken en besmetting te voorkomen. Voor vervoer binnen de regio’s was een eigen sticker nodig. Pluimveehouders kregen deze sticker nadat zij hun kenteken laten registreren bij een RDW-keuringsstation. Hiervoor zijn de keuringsstations vaker en langer open geweest.

Internationale top

Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken deed een beroep op de RDW. Tijdens de internationale top in maart 2014 kwamen 58 wereldleiders en duizenden delegatieleden bijeen in Den Haag. Er reden 244 auto’s in 58 colonnes. Deze auto’s moesten worden voorzien van een speciale kentekenplaat. Senior medewerker bedrijfsvoering bij de divisie Registratie en Informatie Jur Vos was er druk mee.

Speciaal kenteken

In eerste instantie zou er 1 type kentekenplaat komen voor 197 auto’s met:

  • links het logo van de NSS,
  • middenin een tweeletterige, internationale afkorting met twee volgnummers,
  • rechts de vlag van het land of organisatie.

‘Vlak voor de top bleken er 47 extra auto’s om diverse redenen bij te komen. Die auto’s kregen een meer algemene kentekenplaat met het logo, de letters ‘NSS’ en een tweecijferig volgnummer. Sommige Amerikaanse auto’s, waaronder ‘The Beast’, hadden geen speciaal kenteken, dit uit eigen veiligheidsoverwegingen’, vertelt Vos.

Foto van auto met speciale kentekenplaat NSS

Naar top pagina