RDW in cijfers

Hoeveel steekproeven waren er in 2014? Hoeveel rijbewijzen zijn er afgegeven? Hoeveel kentekencards? Hoeveel klachten kreeg de RDW? En hoeveel van die klachten waren gegrond? RDW in cijfers geeft antwoord op dit soort vragen. Een uitgebreid cijfermatig overzicht van de wettelijke taken van de RDW in 2014.


Typegoedkeuringen

De RDW beoordeelt voordat voertuigen op de weg worden toegelaten en bij ingrijpende aanpassingen daarna of is voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De RDW bewaakt ook de veiligheids- en milieuaspecten van het wagenpark in Nederland.

33.167 afgegeven typegoedkeuringen (inclusief testen)

lees meer over Typegoedkeuringen


Individuele keuring en toelating

De RDW laat onder andere voertuigen toe op individuele basis. Dat gebeurt op de 16 keuringsstations en het RDW Testcentrum in Lelystad.


Ontheffingen

Alle transporten die de wettelijk toegestane maten en/of gewichten overschrijden moeten in het bezit zijn van een ontheffing voor ze de openbare weg op mogen. De RDW is de centrale ontheffing verlener voor alle wegen in Nederland, ook niet-rijkswegen.

34.133 ontheffingen exceptioneel transport

lees meer over Ontheffingen


Toezicht en controle op erkenningen

De RDW verleent verschillende soorten erkenningen aan bedrijven uit de voertuigbranche en houdt hier toezicht op.

6.978.650 APK-keuringen in Nederland (licht + zwaar)

lees meer over Toezicht en controle op erkenningen


Elektronische informatieverstrekking

De RDW-registers worden dagelijks geraadpleegd door andere overheden en private organisaties.

4.599.000.000 informatieverstrekkingen uit registers

lees meer over Elektronische informatieverstrekking


Overige informatieverstrekking

Naast het verstrekken van online informatie uit de registers beantwoordt de RDW ook vragen via telefoon, e-mail en brieven.

1.019.907 afgehandelde telefoongesprekken

lees meer over Overige informatieverstrekking


Documentafgifte

Het kentekenbewijs en rijbewijs: ze zeggen iets over de kenmerken en identiteit van voertuigen. De eigenaar kan ermee aantonen dat het voertuig van hem is en dat hij rijvaardig en rijbevoegd is. De gegevens op deze documenten komen uit de RDW-registers.

3.685.428 afgegeven kentekencards

lees meer over Documentafgifte


Bezwaar en beroep

De RDW neemt veel besluiten. Burgers en bedrijven kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar maken tegen een besluit. Ook kan bezwaar worden gemaakt tegen sancties die de RDW oplegt aan erkenninghouders en keurmeesters.

1.252 ingediende zaken

lees meer over Bezwaar en beroep


Klachten en ombudsmanzaken

De RDW heeft een uniforme klachtenregeling. Deze voldoet aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb).


Medewerkers

Externe dienstverlening kan alleen goed zijn als de interne organisatie klopt. De RDW vindt zijn medewerkers zeer belangrijk en investeert ook veel in opleiding en ontwikkeling.

1.368,6 gemiddeld aantal medewerkers (in fte)

lees meer over Medewerkers


Naar top pagina