Logo RDW

Jaarverslag 2014

Veilig en duurzaam wegverkeer. Het jaar 2014 in 22 interviews.

Veilig

Over het testen van zelfrijdende auto’s en het voorkomen van fraude.

Duurzaam

Duurzaamheid is veel meer dan het terugdringen van CO2.

Internationaal

Samenwerken loont. De voortrekkersrol van de RDW in Europa.

Digitaal

Zorgvuldig beschermen van data. Maar ook delen met de buitenwereld.

Organisatie

Hoe de RDW zijn organisatie en medewerkers voorbereidt op de toekomst.

2014

De RDW maakt zich sterk voor veilig en duurzaam wegverkeer. De RDW beheert transportdata en beslist over het toelaten van voertuigen op de Nederlandse en Europese wegen. Daarnaast geeft de RDW belangrijke documenten af, zoals het rijbewijs en de kentekencard. De RDW houdt ook toezicht, bijvoorbeeld op de APK bij garagebedrijven. Maak kennis met de RDW in 22 interviews.


RDW jaarverslag video


Het jaar 2014 in cijfers

3.685.428 afgegeven kentekencards

Sinds 2014 geeft de RDW de kentekencard af.

34.133 ontheffingen exceptioneel transport

33.167 afgegeven typegoedkeuringen (inclusief testen)

4.599.000.000 informatieverstrekkingen uit registers

Toename van 80% in totale elektronische informatieverstrekking uit de registers.

6.978.650 APK-keuringen in Nederland (licht + zwaar)

De RDW houdt toezicht op de uitvoering van APK-keuringen.


Naar top pagina