Duurzaam

Stimuleren dat Nederlanders schoner en zuiniger gaan autorijden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een waardevolle bijdrage leveren aan je directe omgeving. Dát is duurzaamheid voor de RDW. Hoe de RDW dat doet? Met daden in plaats van woorden.

CO2-uitstoot met 50% verlagen

In 2014 heeft de Sociaal Economische Raad (SER) de Duurzame brandstofvisie opgesteld. Hierin staat onder andere hoe Nederland de CO2-uitstoot met 50% kan verlagen in 2050. De RDW werkt graag mee om auto’s zuiniger en schoner te maken. Daarom RDW praat mee, als expert op het gebied van testen en certificeren. En als beheerder van grote datasets over auto’s en autogebruik in Nederland.

Arjan van Vliet, senior adviseur bij de afdeling Strategie en Externe Ontwikkelingen RDW: ‘Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat in 2015 actieplannen maken op basis van de Duurzame brandstofvisie. De RDW gaat hiervoor informatie aanleveren. Bijvoorbeeld over hoeveel elektrische auto’s er in Nederland zijn, waar deze geregistreerd staan, en hoe zuinig ze zijn.’ Daarnaast voert de RDW de Nederlandse delegatie aan in de overleggen bij de Verenigde Naties (VN) over technische voertuigregelgeving. In de besprekingen met andere landen bij de VN wordt de basis gelegd voor Europese wetgeving.

Eerlijke CO2-tests

De RDW heeft zich in de overleggen bij de VN ingespannen om de testen aan te passen waarin gemeten wordt hoeveel CO2 een auto uitstoot. Dit is gelukt. André Rijnders, senior adviseur bij de afdeling Ontwikkeling Voertuigreglementering van de RDW: ‘De huidige test die auto’s moeten ondergaan om de CO2-uitstoot te meten voldoet niet meer. Autofabrikanten passen hun auto’s aan, zodat zij tijdens de test zo min mogelijk CO2 uitstoten. Bijvoorbeeld door de auto heel licht te maken en de bandenspanning te veranderen. In de praktijk betekent dit dat een auto in de test bijvoorbeeld 5 liter/100 km gebruikt, terwijl dit in het echte gebruik 6 liter/100 km is. Een verschil van 10 tot 20%!’ De RDW heeft er in 2014 aan bijgedragen dat de uitkomsten van deze testen meer op het praktijkverbruik gaan lijken. Dit zal worden vastgelegd in mondiale en Europese wetgeving.

Brandstoffen van de toekomst

De RDW vindt het belangrijk om initiatieven met duurzame auto’s te ondersteunen. Waarom? Arjan van Vliet, senior adviseur bij de RDW: ‘Nederland werkt hard aan de vergroening van het wagenpark. Wat de brandstof van toekomst wordt weten we niet. Of het nu waterstof, biobrandstoffen of een mix wordt: het is belangrijk dat onze medewerkers snel vertrouwd raken met deze nieuwe technieken.’

‘Door “learning on the job” en het zorgen voor de verspreiding van de kennis onder de RDW’ers is RDW klaar voor de toekomst’, vertelt Arjan. Zo keurde de RDW de Arval Inspire II. Dit is de waterstofauto van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Hiermee deed de HAN in 2014 mee aan de Shell Eco-marathon, een wedstrijd voor duurzame auto’s. De HAN slaagde erin om een goedkeuring en dus een kenteken te krijgen van de RDW. Dit betekent dat hun innovatieve waterstofauto op de openbare weg mag rijden. Met hulp van de RDW laten de studenten zien dat veel zuiniger rijden nu al mogelijk is.

De auto als energiecentrale

Maar er is nog lang geen einde aan de mogelijkheden. Arjan: ‘Professor dr. Ad van Wijk, van de Technische Universiteit Delft doet onderzoek naar waterstofauto’s die in de toekomst als energiecentrale kunnen fungeren. De RDW denkt mee over de uiteindelijke toelating van dergelijke auto’s op de weg.’ Hoe ze werken? Zonnepanelen, bijvoorbeeld op het dak van je huis, wekken energie op. De daarmee opgewekte energie die niet direct gebruikt kan worden, wordt opgeslagen als waterstof. De energie die opgeslagen is in de waterstof kun je later weer gebruiken als brandstof voor je auto. Of je kunt er je wasmachine mee aanzetten als het nacht is en de zonnepanelen geen energie leveren. In de toekomst kan dit misschien ook met zonnepanelen op het dak van een auto. Maar deze leveren nu nog niet genoeg energie.

Van benzine naar elektrisch

De RDW denkt niet alleen aan de toekomst, maar ook aan het heden. Zo heeft de RDW in 2014 een voorlichtingsochtend georganiseerd samen met de Hogeschool Rotterdam en het ministerie van Economische zaken. Arjan: ‘Tijdens deze bijeenkomst gaven we voorlichting aan bedrijfjes die bestaande auto’s met een verbrandingsmotor ombouwen naar elektrische auto’s. Zo dragen we bij aan steeds meer schonere auto’s op de weg.’

Foto van: waterstofauto Arval Inspire 2

Snelle e-bikes niet meer op het fietspad

High speed e-bikes worden vanaf 2017 gekeurd volgens nieuwe regels. Gaat een fiets met trapondersteuning tot 45 kilometer per uur? Dan wordt dit voertuig gekentekend als een bromfiets. Dat betekent: helm op, gele kentekenplaat en niet op het fietspad.

De regels voor snelle e-bikes gaan veranderen. Tot nu toe werd in de keuring alleen gekeken naar hoe hard de fiets kan zonder dat je meetrapt. Hierdoor leek het of een high speed e-bike maar 20 km/u kon. Terwijl de snelle e-bikes mét meetrappen wel 45 km/u halen.

Van snorfiets naar bromfiets

De high speed e-bikes die met trapondersteuning 45 km/u kunnen, worden vanaf 1 januari 2017 allemaal gekentekend als bromfiets in plaats van als snorfiets. Anton van der Heijden, relatiemanager bij de RDW: ‘Dat betekent dat we de huidige als snorfiets gekentekende high speed e-bikes zullen omkentekenen naar bromfiets. Daarnaast zal de RDW in 2015 werkinstructies maken en systemen en processen moeten aanpassen. Dan kunnen we de high speed e-bikes volgens de nieuwe regels goedkeuren en registreren.’

Kenteken voor snelle e-bikes

Op de foto: Anton van der Heijden

Anton van der Heijden, relatiemanager bij de RDW: ‘De high speed e-bikes die met trapondersteuning 45 km/u kunnen, worden vanaf 1 januari 2017 allemaal gekentekend als bromfiets.’

De RDW gaat voor duurzaam

De RDW gaat voor duurzaam. En dat blijft niet bij mooie woorden. Ook in 2014 heeft RDW concrete acties ondernomen om nog duurzamer te worden. Dit sluit aan bij het rijksbeleid: op den duur volledig klimaatneutraal.

In 2014 is er goedkeuring gegeven voor de plannen om het gebouw van de RDW in Veendam grondig te verbouwen. Het huidige gebouw is slecht geïsoleerd en heeft energielabel G. Kees Oudendijk, programmamanager MVO: ‘Na de verbouwing krijgt het pand een A+-label. Dit bereiken we door verschillende maatregelen. Zoals betere isolatie en zonnepanelen. En een warmte-koude-opslag. We maken hierbij gebruik van tanks met water in de grond. Overtollige warmte in de zomer wordt opgeslagen in het water. In de winter gebruiken we dit om het pand te verwarmen.’

Energiezuinige datacentra

De RDW heeft twee datacentra. Hierin wordt alle informatie opgeslagen, bijvoorbeeld de kentekeninformatie. Kees: ‘Het eerste datacentrum is twee jaar geleden verhuisd en vernieuwd. In 2014 was het tweede datacentrum aan de beurt. De oude datacentra hadden veel koeling nodig, dit kost veel energie. Nieuwe datacenters produceren veel minder warmte, en zijn daardoor zuiniger. Het energieverbruik is hierdoor omlaag gegaan.’

RDW hybride poolauto

20% minder CO2-uitstoot in 2015

Maar niet alleen de gebouwen kunnen duurzamer. In 2013 heeft de RDW een Lean and Green Award van Connekt gekregen voor het plan om een besparing van CO2-uitstoot op vervoer te halen van 20%. Kees: ‘We zijn nu druk bezig met de uitvoering van het plan. Eind 2016 moeten de doelen in het plan gehaald zijn.’ Uit een meting van april 2014 blijkt dat het wagenpark van RDW de afgelopen jaren minder vervuilend is geworden. De meeste leaseauto’s hebben inmiddels een A-energielabel.

Kilometers besparen

Ook dragen de RDW’ers bij door goed gebruik te maken van videoconferencing. Door videoconferencing reden RDW’ers de afgelopen jaren 700.000 km minder.

Duurzaam bijdragen aan een betere maatschappij

De RDW heeft veel waardevols in huis: informatie, kennis, expertise en organisatiekracht. En niet te vergeten het Testcentrum in Lelystad. Waarom dit allemaal voor jezelf houden? Jantien Eising, hoofd Communicatie van de RDW: ‘Als we de mogelijkheid zien om iets te kunnen betekenen voor de maatschappij, dan doen we dat.’

Jantien: ‘We delen graag onze kennis voor een goed doel. Zoals het bijdragen aan schonere en zuinigere auto’s in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan Nuna, de auto op zonne-energie van de Technische Universiteit Delft. Dit project steunen we al jaren met onze expertise.’ Daarnaast zijn er binnen de RDW allerlei kleinere initiatieven om bij te dragen aan een betere maatschappij.

Vet Cool Man-dag voor chronisch zieke kinderen

De RDW stelt elk jaar het Testcentrum in Lelystad open voor de Vet Cool Man-dag. Deze dag wordt georganiseerd door de Stichting Geluk en Vrijheid voor gezinnen met een chronisch ziek kind. Het hoogtepunt is het meerijden in een echte Porsche. Maar er zijn tevens race-simulatoren, spelletjes, springkussens, optredens, clowns, live-muziek, radiografisch bestuurbare auto’s en zelfs mini-karts voor de wat oudere kinderen.

Foto van deelnemers Vet Cool Man-dag voor chronisch zieke kinderen

15.000 euro voor het KWF Oncologiefonds

Ook nemen RDW’ers zelf initiatief. In 2014 hebben 37 RDW’ers ruim 15.000 euro opgehaald voor het KWF Oncologiefonds Radboud. Zij liepen samen mee in de Nijmeegse Vierdaagse. RDW staat altijd open voor zulke initiatieven. Jantien: ‘Als een groep RDW’ers bijvoorbeeld meedoet aan de Alpe d’HuZes, stellen we natuurlijk ons intranet beschikbaar om een oproep te doen.’

Milieuvriendelijke autowasservice

Een ander voorbeeld is de milieuvriendelijke autowasservice waar alle RDW’ers gebruik van kunnen maken. Jantien: ‘De service wordt bemand door mensen met een beperking die hiermee werkervaring op kunnen doen. Zo betrekken we hen weer bij de maatschappij.’

Naar top pagina