Documentafgifte

Het kentekenbewijs en rijbewijs: ze zeggen iets over de kenmerken en identiteit van voertuigen. De eigenaar kan ermee aantonen dat het voertuig van hem is en dat hij rijvaardig en rijbevoegd is. De gegevens op deze documenten komen uit de RDW-registers.

3.685.428 afgegeven kentekencards


​Het aantal inschrijvingen in het kentekenregister door de RDW lag vrijwel het hele jaar hoger dan in 2013. De stijging kan vooral worden verklaard door een toename van de import van fiscaal aantrekkelijke voertuigen.

Tenaamstellingen

Het totaal aantal tenaamstellingen in 2014 daalde met 1,3% ten opzichte van 2013. PostNL had in 2014 te maken met een daling van 13% ten opzichte van 2013. Naast een lager totaalvolume aan tenaamstellingen werd deze daling enerzijds veroorzaakt door een groter marktaandeel van de erkende bedrijven met een erkenning Tenaamstellen voertuigbedrijf (+15%). Anderzijds mochten uitzonderingsgevallen (onder meer legitimatie met buitenlandse documenten) niet meer bij PostNL worden afgehandeld, maar alleen nog centraal bij een RDW-loket. Dit verklaart ook de stijging van het aantal tenaamstellingen aan de RDW-balies.

Doorlooptijd afgifte kentekencard

Het proces voor de afgifte van de kentekencard is zo ingericht dat de RDW bij tenaamstelling voor 16.00 uur in principe diezelfde werkdag de kentekencard verstuurt. Dit werd in bijna alle gevallen ook gerealiseerd.

Registratiebewijzen snelle motorboten

Het aantal afgegeven registratiebewijzen snelle motorboten bleef nagenoeg gelijk aan 2013.

Rijbewijzen

De gemeenten verzorgen de reguliere afgifte van rijbewijzen. De RDW handelt onder meer de vernieuwingen van rijbewijzen af van Nederlanders die in het buitenland verblijven. Ook verzorgt de RDW de omwisselingen van buitenlandse rijbewijzen van personen die in Nederland woonachtig zijn. Sinds de verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs van 5 jaar naar 10 jaar in 1986, kent de afgifte van rijbewijzen een cyclus met 5 ‘vette’ jaren en 5 ‘magere’ jaren. In de ‘vette’ jaren is de afgifte jaarlijks rond de 1,8 miljoen stuks. In de ‘magere’ jaren liggen de aantallen rond de 1,2 miljoen. 2014 was een zogenoemd ‘mager’ jaar.
Staafdiagram documentenafgifte in 2014 en 2013

Naar top pagina