Overige informatieverstrekking

Naast het verstrekken van online informatie uit de registers beantwoordt de RDW ook vragen via telefoon, e-mail en brieven.

1.019.907 afgehandelde telefoongesprekken


​In 2014 nam het aantal telefonische informatieverstrekkingen met 29% toe ten opzichte van 2013. Per 1 januari 2014 wijzigden de processen rond de tenaamstelling van een voertuig. Het papieren kentekenbewijs werd vervangen door een kentekenbewijs op creditcardformaat. Verder begon de RDW per 1 januari 2014 met het registreren van tellerstanden en het verstrekken van informatie hierover aan overheden, burgers en private partijen. Al deze ontwikkelingen leidden tot een forse toename van het aantal telefonische bevragingen en een toename van het aantal bezoekers aan www.rdw.nl.

Staafdiagram overige informatieverstrekking in 2014 en 2013


Telefonische bereikbaarheid 

Met ingang van 1 januari 2014 hanteerde de RDW een andere norm voor de telefonische bereikbaarheid. Het is de doelstelling om minimaal 80% van alle binnenkomende telefoongesprekken binnen 30 seconden aan te nemen. Hiermee wordt de telefonische bereikbaarheid vergroot. Door het grotere aanbod in 2014 liep de telefonische wachttijd iets op en werd deze nieuwe norm van 80 % binnen 30 seconden niet gehaald. De wachttijd bleef desondanks ruim onder de tot en met 2013 geldende norm van 1 minuut.

Naar top pagina