Ontheffingen

Alle transporten die de wettelijk toegestane maten en/of gewichten overschrijden moeten in het bezit zijn van een ontheffing voor ze de openbare weg op mogen. De RDW is de centrale ontheffing verlener voor alle wegen in Nederland, ook niet-rijkswegen.

34.133 ontheffingen exceptioneel transport


De doorlooptijden voor de afgifte van ontheffingen waren het gehele jaar stabiel. Door het volledig digitaliseren van het afhandelingsproces waren er geen papieren dossiers meer. Dit biedt een groot voordeel in het inzichtelijk maken en overnemen van dossiers.

Ontheffingen voor lange zware vrachtvoertuigen (LZV)

Het aantal LZV-combinaties op de weg nam toe. Inmiddels zijn er meer dan 1.000 LZV-ontheffingen afgegeven. In juni 2014 reikte minister Schultz van Haegen in persoon de 1.000ste ontheffing uit aan een transportbedrijf.

Afhandelingsproces

In samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS) bracht de RDW verspillingen in het afhandelingsproces in kaart. Dit resulteerde in meer autonome beslisruimte voor de RDW, waardoor aanvragen sneller kunnen worden afgehandeld. De doorlooptijd werd hierdoor korter. Exceptionele transporten mogen van meer tunnels gebruikmaken. Dit scheelt onnodige kilometers en oneigenlijk gebruik van het onderliggend wegennet. Het inmeten, aanleveren en borgen van infrastructurele gegevens is in procedures vastgelegd, waardoor de juiste gegevens altijd beschikbaar zijn voor de RDW. Zo wordt eventuele schade aan de infrastructuur voorkomen en de doorstroming en verkeersveiligheid verbeterd.

Kaart met wegwerkzaamheden

Voor transporteurs van exceptionele transporten ontwikkelde de RDW samen met de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) een kaart met wegwerkzaamheden. De kaart draagt bij aan de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van informatie. Een incidentele ontheffing werd hierdoor 4 in plaats van 2 weken geldig. Een lang gekoesterde wens van transporteurs  ging hiermee in vervulling. Het aantal landbouwontheffingen steeg doordat meer wegbeheerders de RDW mandaat verleenden voor de afgifte van een ontheffing voor (te brede) landbouwvoertuigen.

Staafdiagram van ontheffingen exceptioneel transport in 2014 en 2013


Verbeteringen

In het programma ‘met inzicht naar toezicht’ realiseert de RDW de komende 4 jaar verbeteringen die de RDW met wegbeheerders, handhavers en brancheorganisaties heeft afgesproken. De nadruk van de verbeteringen ligt met name op het vereenvoudigen van werkprocessen, beleid en ontheffingsdocumenten. In 2014 rondde de RDW de voorbereidingen af. Begin 2015 startte de eerste fase van het programma.

Naar top pagina