Individuele keuring en toelating

De RDW laat onder andere voertuigen toe op individuele basis. Dat gebeurt op de 16 keuringsstations en het RDW Testcentrum in Lelystad.

211.157 kentekenonderzoeken


De werkzaamheden voor individuele keuring en toelating bestaan uit:

  • Het keuren en inschrijven van voertuigen uit het buitenland.
  • Het opnieuw keuren van voertuigen die na een zware schade zijn hersteld.
  • Het activeren van kentekens van voertuigen waarvan de politie of Douane het kentekenbewijs heeft ingevorderd.
  • Het keuren van voertuigen waarvan de inrichting is aangepast.

Voertuigen met een bijzondere toepassing zoals autobussen, taxi’s en voertuigen voor het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) ondergaan naast de ‘gewone’ toelatingskeuring ook een specifieke inrichtingskeuring bij de RDW. Daarnaast heeft de RDW de taak om bijzondere voertuigen zoals autobussen en voertuigen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen periodiek te keuren. De keuringsstations van de RDW leveren bij individuele keuring en toelating ook informatie ter bestrijding van voertuigcriminaliteit.

Technische controles

De RDW assisteert de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bij technische controles langs de weg. Voor de Belastingdienst en de Douane beoordeelt de RDW de identiteit van in beslag genomen voertuigen. Voor de bestrijding van de vogelgriep leverde de RDW in het najaar van 2014 ondersteuning aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Al deze acties vragen om intensieve samenwerking, binnen en buiten de RDW.

Toename individuele voertuigkeuringen

In 2014 was er een toename in het aanbod van te keuren voertuigen. De oorzaken zijn te verdelen over 2 categorieën:

  • economische recessie;
  • wet- en regelgeving.

In tijden van recessie worden er minder nieuwe en meer tweedehands auto’s gekocht, zowel in Nederland als in het buitenland. Het aantal kentekenonderzoeken groeide door een toename van de import. Ook waren fiscale maatregelen in 2014 van invloed op de automarkt. Hoewel de export van gebruikte bedrijfsauto’s het afgelopen jaar daalde, werden in verband met de teruggave van de rest-BPM nog steeds veel ex-lease voertuigen geëxporteerd. De behoefte die hierdoor aan occasions ontstond, werd deels opgevuld door de import van kleine zuinige auto’s uit andere EU-landen.

Staafdiagram van individuele keuringen in 2014 en 2013

Naar top pagina