Elektronische informatieverstrekking

De RDW-registers worden dagelijks geraadpleegd door andere overheden en private organisaties.

4.599.000.000 informatieverstrekkingen uit registers


De RDW levert  informatie op 2 manieren:

  • direct online over individuele voertuigen;
  • periodiek of op verzoek met een (vaste) set aan gegevens.

In 2014 nam de totale elektronische informatieverstrekking uit de registers toe met 80%

Online informatieverstrekking

Politie, Justitie en BZK bevragen de registers van de RDW online in het kader van handhavingstaken voortkomend uit wet- en regelgeving. In 2014 steeg het aantal online bevragingen door Politie, Justitie en BZK met 94% ten opzichte van het jaar ervoor. Deze stijging was het gevolg van een intensievere toepassing van de zogenoemde iTrechter, waarin men met ANPR (Automatic numberplate recognition) profilering toepast. De voertuigbranche deed in 2014 20% meer online bevragingen. Ook bij de categorie ‘Overige belanghebbenden’ waren grote verschillen in het aantal bevragingen ten opzichte van 2013. De redenen hiervan zijn niet bekend. Mogelijk is ook hier sprake van een relatie met modernisering tenaamstellen voertuigen en online kilometerregistratie.

 Staafdiagram online informatieverstrekkingen in 2014 en 2013

Batch informatieverstrekking

Periodiek levert de RDW ook (vaste) sets gegevens aan Politie, Justitie en BZK. In 2014 groeide deze informatieverstrekking met 103% ten opzichte van 2013. Deze groei betreft voornamelijk bestanden met een beperkte set voertuiggegevens van alle voertuigen. Het Landelijk Parket stelt hiermee vast of er al dan niet sprake is van een overtreding. In deze levering werden in 2014 circa 3 miljard keer voertuiggegevens van een kenteken verstrekt. In 2013 gebeurde dit circa 1,4 miljard keer. In 2014 werd 27% minder informatie verstrekt aan de voertuigbranche. Dit had vooral te maken met de afname van het aantal providers eind 2013.

Staafdiagram bactch informatieverstrekking in 2014 en 2013

Cirkeldiagram online en batch informatieverstrekking in 2014 en 2013

Naar top pagina