Bezwaar en beroep

De RDW neemt veel besluiten. Burgers en bedrijven kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar maken tegen een besluit. Ook kan bezwaar worden gemaakt tegen sancties die de RDW oplegt aan erkenninghouders en keurmeesters.

1.252 ingediende zaken


​Het aantal ingediende bezwaarschriften steeg in 2014 licht ten opzichte van 2013. Het aantal voorlopige voorzieningen daalde licht. Ook werden er in 2014 13 (hoger) beroepen minder ingediend dan het jaar ervoor. Deze toe- en afnames waren in absolute aantallen marginaal, hoewel het in percentages uitgedrukt een ander beeld geeft. Er is geen specifieke reden aan te geven. (Hoger) beroepen hebben een lange doorlooptijd, hierdoor gaat de afhandeling ervan vaak ver over een jaargrens heen. De RDW is hierbij afhankelijk van de uitnodiging van de rechtbanken en de Raad van State.

Staafdiagram aantal ingediende bezwaar en beroep in 2014 en 2013

Afhandeling bezwaar en beroep

Door verminderde (personele) capaciteit en prioriteitstelling, daalde het aantal afgehandelde bezwaren.

Staafdiagram aantal afgehandelde bezwaar en beroepen in 2014 en 2013

Naar top pagina